PVC & CPVC

157 Products

PVC P-Trap - 1-1/2"
SKU:4892-1.5
MPN: 44169
Stock Available: 3
Order #: 14000356
$10.42
PVC P-Trap - 2"
SKU:4895-2.
MPN: 44172
Stock Available: 3
Order #: 14000359
$12.77
PVC P-Trap - 1-1/2"
SKU:4895-1.5
MPN: 44171
Stock Available: 7
Order #: 14000358
$5.46
PVC P-Trap - 2"
SKU:4885-2.
MPN: 44165
Stock Available: 4
Order #: 14000355
$5.06
PVC P-Trap - 1-1/2"
SKU:4885-1.5
MPN: 44164
Stock Available: 1
Order #: 14000354
$3.96
PVC 60º Elbow - 4"
SKU:4860-4.
MPN: 192604
Stock Available: 6
Order #: 14000352
$18.98
PVC 60º Elbow - 3"
SKU:4860-3.
MPN: 192603L
Stock Available: 10+
Order #: 14000351
$12.24
PVC 60º Elbow - 2"
SKU:4860-2.
MPN: 192602L
Stock Available: 3
Order #: 14000350
$3.72
PVC 60º Elbow - 1-1/2"
SKU:4860-1.5
MPN: 4860-1.5
Stock Available: 2
Order #: 14000349
$3.11
PVC Adjustable Closet Flange - 4"
SKU:4851-2-A4.X3.
MPN: 54214
Stock Available: 0
Order #: 14000348
$13.18

Out of Stock

PVC Adjustable Closet Flange - 4"
SKU:4851-2-A4.
MPN: 193612M
Stock Available: 8
Order #: 14000347
$13.43
PVC Sanitary Tee - 4"
SKU:4835-4.
MPN: 44313
Stock Available: 2
Order #: 14000345
$30.30
PVC Sanitary Tee - 3"
SKU:4835-3.
MPN: 192184
Stock Available: 3
Order #: 14000343
$20.91
PVC Double Sanitary Tee - 2" x 1-1/2"
SKU:4835-2X2X1.5X1.5
MPN: 192188
Stock Available: 7
Order #: 14000342
$5.84
PVC Sanitary Tee - 2"
SKU:4835-2.
MPN: 44307
Stock Available: 2
Order #: 14000341
$6.91
PVC Sanitary Tee - 1-1/2"
SKU:4835-1.5
MPN: 44306
Stock Available: 2
Order #: 14000340
$4.13
PVC Double Wye - 4"
SKU:4834-4.
MPN: 04845 424242
Stock Available: 6
Order #: 14000339
$61.03
PVC Double Wye - 3"
SKU:4834-3.
MPN: 04845 383838
Stock Available: 5
Order #: 14000338
$17.41
PVC Double Wye - 2"
SKU:4834-2.
MPN: 192352
Stock Available: 7
Order #: 14000336
$11.35
PVC Plug - 4"
SKU:4818-4.
MPN: 193054S
Stock Available: 10+
Order #: 14000335
$3.38
PVC Plug - 3"
SKU:4818-3.
MPN: 44104
Stock Available: 10+
Order #: 14000334
$2.31
PVC Plug - 2"
SKU:4818-2.
MPN: 193052S
Stock Available: 10+
Order #: 14000333
$1.32
PVC Plug - 1-1/2"
SKU:4818-1.5
MPN: 193051S
Stock Available: 10+
Order #: 14000332
$2.73
PVC Test Tee - 4"
SKU:4814-4.
MPN: 44114
Stock Available: 4
Order #: 14000331
$24.16